სიახლეები და განცხადებები

სექ 29 2014 2014-2015 წლებისთვის სტიპენდიის პროგრამის გამარჯვებული ანა ტატულაშვილია. ანა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო სკოლის, სამაგისტრო პროგრამის მეორე... სექ 26 2014 2014 წელს საერთაშირისო ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარდა კვლევა, რომელმაც ფსიქიკური ჯანმ­ რთელობის სისტემაში არსებული ფინანსური ბარიერები შეისწავლა. გამოცემა 'ლიბერალმა' კვლევის მიგნებებზე დაყრდნობით... სექ 23 2014 საერთაშორისო ფონდმა "კურაციომ" 20 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მოამზადა პუბლიკაცია "ჯანადცვის 20 წელი", იგი აღწერს იმ ძირეული მოვლენების თანმიმდევრობას, რომლებიც სფეროში საბჭოეთის ნგრევიდან... სექ 20 2014 დაარსებიდან 20 წლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით, ფონდმა მოამზადა ვიდეოკლიპი, რომელიც ასახავს პოსდსაბჭოთა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირების ისტორიას. პროცესის მნიშვნელოვან ეტაპებზე... ყველა